Zolang als ik me kan herinneren ben ik al op reis.

Als kind vond ik al onze uitstapjes fascinerend, of het nou naar de Efteling was of in de auto op de snelweg of naar mijn familie in Peru.

Onderweg zijn vond ik iets wonderbaarlijks.

Het voelde heerlijk om op reis te zijn en steeds weer nieuwe plekken te ontdekken met alles wat daar bij kwam kijken, mensen die andere talen spraken, andere geuren, ander voedsel aten, andere landschappen, een andere leefstijlen hadden een ander tempo.. Zintuigen die prikkelden…

En altijd als ik thuis kwam wilde ik weer ergens anders naar toe.

Die onrust heb ik mijn hele leven gevoeld en heeft ervoor gezorgd dat ik de hele wereld ben afgereisd…

De enige die ik altijd meenam was mezelf!

Na vele jaren kwam ik terug in Nederland en probeerde ik een positie in de maatschappij te bemachtigen door te doen wat er van mij verwacht werd.

Door mijn studie aan de HBO voor Toerisme en Recreatie in Breda en Culturele Antropologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen kwam ik in aanraking met een schoolsysteem wat studenten beoordeeld op basis van studiepunten.

Dat was voor mij een strijd tegen mezelf aangezien ik bijna onmogelijk in het keurslijf paste van deze onderwijsinstellingen. Desondanks deed ik wat er van mij verwacht werd en de beloning waren mijn diploma’s.

Dit leidde tot mijn eerste identiteitscrisis en transformeerde mij tegelijkertijd tot een jonge zelfbewuste vrouw.

Geïnspireerd en gedesillusioneerd besloot ik om lerares te worden, omdat ik studenten wél wilde zien als unieke individuen die allemaal een uniek pad bewandelde om een maatschappelijke positie te bemachtigen

Gezien mijn eigen strijd benaderde ik mijn studenten altijd vanuit een holistisch oogpunt en stimuleerde ik ze hun eigen leerstijl te ontwikkelen door naar alle factoren in hun leven te kijken en het vanuit een groter geheel te zien.

Dit heeft ertoe geleid dat ik aan de opleiding voor Effortless Coach begon. Inmiddels ben ik gecertificeerd NOBCO-coach en werk ik vanuit mijn praktijk aan huis, zodat ik mijn eigen tijd kan indelen. Tevens werk ik samen met Startup Nijmegen een locatie aan het centraal station Nijmegen waar ik ruimte heb om workshops en presentaties te geven en zakelijke bijeenkomsten te organiseren.

Meld je nu aan!
Individuele coach Nijmegen
Logo NOBCO Cecilia

Als Eclectische & Empowerment coach heb ik een open-minded benadering die uitgaat van een holistische blik op de wereld en van een gelijkwaardige relatie tussen cliënt en coach, vanuit de kracht en perfectie van ieders unieke talenten.

Chakana kruis

Deze levenswijze wordt door de Indianen de “Medicine way” genoemd. De cirkel kent diverse wegen, de weg die je volgt door je Spirit te volgen wordt de “Red way” genoemd of de “Beauty way”. Dit is niet de makkelijkste weg, en daarom zullen veel mensen kiezen voor de zogenaamde sluiproutes, de Indianen noemen dit het pad van het vlees, omdat daar alleen de tastbare dingen belangrijk zijn.

Voor de indiaan heeft het woord Medicijn een heel andere betekenis dan die van de westerse wereld. Het betekent een krachtige energie waar je onbeperkt gebruik van kunt maken, het betekent ook hogere kennis en wijsheid. Dus het medicijnwiel kun je omschrijven als de cirkel van kennis die kracht geeft en alles omvattend is.

De kringloop van het leven

Het medicijnwiel symboliseert de kringloop van het leven en de schepping. De 36 stenen hebben hun eigen plek en betekenis in het wiel.

Geen begin en geen eind

De westerse denkwijze dat elk begin een einde heeft bestaat voor de Indianen niet, voor hen is het leven en alles daar omheen een proces van doorlopende veranderingen.Het aardse leven wordt gesymboliseerd door de cirkel die begint in het oosten van het medicijnwiel. Hier krijgt de Spirit een fysiek lichaam, de geboorte van een kind. Het oosten heeft een gele kleur, de kleur van de opkomende zon en van verlichting.

Het kind groeit op en komt als puber terecht in het zuiden. De kleur van het zuiden is rood, de kleur van levensenergie en bloed. De weg gaat verder naar het westen tot in de volwassenheid. Hier is de kleur zwart, de kleur van de vormeloosheid waaruit alle vorm voortkomt.

Vervolgens komen we in het noorden waar men de ouderdom tegemoet gaat, de kleur is hier wit, de kleur van het licht. Van hieruit gaan we weer in het oosten waar het lichaam weer teruggegeven wordt aan de aarde. De cirkel wordt opnieuw doorlopen.